Zastosowanie inteligentnych sieci wg ESMA

Zastosowania inteligentnych sieci (ang. smart grids):

 • usługi monitorowania i zwiększania wydajności zużycia energii, przesyłanie informacji klientom,
 • zarządzanie zużyciem energii,
 • definiowanie taryf (czas zużycia, maksymalne zapotrzebowanie, sezonowość),
 • oszczędność energii,
 • reakcja na popyt na rynku energetycznym i wsparcie działania sieci energetycznej, ograniczenie obciążenia szczytowego,
 • inteligentne gospodarstwa domowe, automatyka domowa, zdalne sterowanie urządzeniami przez klienta,
 • zdalne dołączanie, odłączanie i ograniczanie obciążenia,
 • analiza, modelowanie i prognozowanie obciążenia (dla rynków energetycznych, w celu planowania i zapewnienia działania sieci energetycznej, zmniejszenia zużycia energii, itp.),
 • rozliczanie i fakturowanie,
 • Wirtualna Elektrownia, osadzone źródła energii odnawialnej i produkcja w skojarzeniu,
 • zwiększanie konkurencyjności i wydajności na rynkach energetycznych,
 • obsługa klienta za pomocą RESC, DSO i ESCO,
 • wykrywanie oszustw,
 • dostęp do informacji dla władz i badaczy,
 • zarządzanie miernikami,
 • analiza stanu sieci energetycznej,
 • monitorowanie jakości i stabilności energii,
 • przedpłaty,
 • usługi dodatkowe, takie jak rezerwy kontrolowane za pomocą częstotliwości, kontrola napięcia i energii reakcyjnej,
 • analiza awarii i serwis prewencyjny,
 • bezpieczeństwo, ochrona, usługi telemedyczne, społeczne usługi alarmowe.


Źródło: Stowarzyszenie European Smart Metering Alliance (ESMA). Jest to projekt realizowany w ramach programu „Inteligentna Energia – Europa”, którego celem jest zbieranie i propagowanie informacji na temat optymalizacji zużycia energii dzięki inteligentnemu opomiarowaniu. Powyższa lista jest uporządkowana w kolejności od najistotniejszych zastosowań inteligentnych sieci, według wspólnej opinii autorów raportu D3 rozpoczynającego projekt ESMA.