Program

08:30 – 09:00    

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, KAWA POWITALNA

 

09:00                 

OTWARCIE WARSZTATÓW

 09:00 – 11:30     CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 

  • Odporność BPL na obecność zakłóceń przewodzonych „zabójczych” dla wąskopasmowego PLC
  • BPL jako backbone dla systemów Smart Metering-u (w odniesieniu do powszechnie stosowanego GSM)
  • Wdrożenia BPL na masową skalę – jak się zabrać do sprawy, konfiguracja urządzeń, instalacja, uruchamianie, etc
  • Bezpieczeństwo w sieci BPL, szyfrowanie, zabezpieczenia przed atakami hakerskimi .

11:30 – 11:45     

PRZERWA KAWOWA

 

11:45 – 14:45     CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

  • prezentacja systemu działającego w sieci nn na przykładzie modelu laboratoryjnego działającego na Politechnice Wrocławskiej,
  • prezentacja różnych metod sprzęgania BPL z kablem SN,
  • omówienie metod pomiaru zakłóceń transmisji BPL.

14:45 – 15:00     

PRZERWA KAWOWA

 

15:00 – 15:45    PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

DYSKUSJA Z UDZIAŁEM UCZESTNIKÓW

ROZDANIE DYPLOMÓW UCZESTNICTWA