Program

Warsztaty „Szerokopasmowa transmisja danych w sieciach energetycznych nn i SN w oparciu o technologię BPL (Broadband Power Line)”

 

08:30 – 09:00    

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, KAWA POWITALNA

 

09:00                 

OTWARCIE WARSZTATÓW – prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant – Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej

 09:00 – 11:30     CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 

  • Odporność BPL na obecność zakłóceń przewodzonych „zabójczych” dla wąskopasmowego PLC – Jacek Koźbiał – dyrektor ds. systemów pomiaru energii w firmie Mikronika Poznań
  • BPL jako backbone dla systemów Smart Metering-u (w odniesieniu do powszechnie stosowanego GSM) – Marek Wąsowski – dyrektor biura Konsorcjum Smart Power Grids – Polska
  • Wdrożenia BPL na masową skalę – jak się zabrać do sprawy, konfiguracja urządzeń, instalacja, uruchamianie, etc – Markus Rindchen – BPL Specialist and Head of Technology Management, Power Plus Communications AG (PPC) Mannheim, Niemcy
  • Bezpieczeństwo w sieci BPL, szyfrowanie, zabezpieczenia przed atakami hakerskimi – Markus Rindchen – PPC AG Mannheim, Niemcy, Jacek Koźbiał – Mikronika Poznań

11:30 – 11:45     

PRZERWA KAWOWA

 

11:45 – 14:45     CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

  • prezentacja systemu BPL na przykładzie modelu laboratoryjnego działającego na Politechnice Wrocławskiej – dr hab. inż. Marcin Habrych –  Kierownik Laboratorium Automatyki Zabezpieczeniowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej
  • prezentacja różnych metod sprzęgania BPL z kablem SN – Tomasz Jagsch – Mikronika Poznań
  • omówienie metod pomiaru zakłóceń transmisji BPL – Tomasz Jagsch, Jacek Koźbiał – Mikronika Poznań

14:45 – 15:00     

PRZERWA KAWOWA

 

15:00 – 15:45    PODSUMOWANIE WARSZTATÓW – moderator Marek Wąsowski, dyrektor Biura Konsorcjum Smart Power Grids – Polska

                               DYSKUSJA Z UDZIAŁEM UCZESTNIKÓW

.                              ROZDANIE DYPLOMÓW UCZESTNICTWA