Rada Programowa

Skład Rady Programowej (stan na dzień 05.11.2018 r.):

 • prof. Andrzej Wiszniewski – przewodniczący
 • dr inż. Ryszard Bednarz – reprezentujący iGrid Technology Sp. z o.o.
 • Pan Ryszard Biernacki – reprezentujący KGHM Polska Miedź SA
 • Pan Björn Bojara – reprezentujący FIAB Sp. z o.o. Sp. k.
 • Pan Albert Gryszczuk – reprezentujący Gepol Dystrybucja Sp. z o.o.
 • Pan Arkadiusz Klimowicz – reprezentujący Energotest Sp. z o.o.
 • dr inż. Wojciech Myślecki – reprezentujący Santander Bank Polska SA
 • prof. Waldemar Rebizant– reprezentujący Politechnikę Wrocławską
 • dr inż. Janusz Sitek — reprezentujący Instytut Tele- i Radiotechniczny
 • Pan Szymon  Stępczak – reprezentujący Atende SA
 • Pan Krzysztof Tomaszuk – reprezentujący Multisoft SA
 • Pan Jarosław Wojtulewicz – reprezentujący Apator SA

Rada Programowa sprawuje nadzór nad działalnością Biura Konsorcjum oraz nad działaniami podejmowanymi w ramach Konsorcjum dla realizacji jego celów.

Kontakt z Przewodniczącym Rady Programowej prof. Andrzejem Wiszniewskim: andrzej.wiszniewski@pwr.edu.pl.