Podpisanie umowy

W trakcie konferencji Smart Grids, a poprawa efektywności energetycznej. Nauka i standaryzacja w rozwoju koncepcji inteligentnych sieci, która odbyła się 8 grudnia 2010 roku w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie została podpisana Konsorcjum Smart Power Grids – Polska.