Podpisanie porozumienia w sprawie wspólnego zakupu energii elektrycznej